مشتریان گرامی، شرکت قطعه گستر بارمان کیمیا اعلام می دارد که تسمه های با مارک کنتیننتال که 10رقم اول شماره اطمینان13رقمی آن ها 9657424597 و 8رقم ابتدایی شماره سریال آن ها 4225538 باشد و بر روی برچسبهای جعلی این شرکت ثبت گردیده، کاملا تقلبی هستند و خرید و فروش آن ها پیگرد قانونی خواهد داشت.

09

تعویض تسمه پروانه شبیه تعویض تسمه چندشیاریv شکل با پولی های کشش ثابت می باشد.

برای تنظیم کشش تسمه درقسمت سفت شده از مقیاسkrikit استفاده کنید.

 

تسمه پروانه نو

مقطعAVX10= 40 کیلوگرم

مقطعAVX13= 55 کیلوگرم

 

تسمه پروانه کهنه تر

مقطعAVX10= 30-25 کیلوگرم

مقطعAVX13= 45-40 کیلوگرم